Να συντάξετε έναν τουριστικό οδηγό για έναν προορισμό της επιλογής σας.
Εργασία στο μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας, υπεύθυνη καθηγήτρια Δέσποινα Μιχαηλίδου.

Εργασία των μαθητριών του Α1 Διαμαντή Ελένης, Δημομάρκου Κατερίνας και Δεκαβάλα Κωνσταντίνας.

Για να διαβάσετε την εργασία  πατήστε εδώ.