Ο διευθυντής του σχολείου μας κ. Βασιλόπουλος Θωμάς επέδωσε στη μαθήτρια της Γ' τάξης Λίλα Ποθητού τον έπαινο της Μαθηματικής Εταιρείας για τη διάκρισή της στο διαγωνισμό Μαθηματικών. Ακολουθούν φωτογραφίες από τη βράβευση.