Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, αύριο Δευτέρα 9 Ιανουαρίου θα είναι κλειστά τα σχολεία.

http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis/Tab2