ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορούμε τις μαθήτριες, τους μαθητές και τους γονείς-κηδεμόνες

ότι

ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα προαγωγής ή απόλυσης.

Οι γονείς-κηδεμόνες θα μπορούν να έρχονται στο σχολείο μέχρι τις 30 Ιουνίου, από τις 08.00 ως τις 14.00,
για να πάρουν τους ελέγχους
και να υπογράψουν στη ατομική καρτέλα του κάθε παιδιού για την εγγραφή του στην επόμενη τάξη.

Οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α' τάξη
εκτός από την υπογραφή στην ατομική καρτέλα του παιδιού
θα παραλάβουν και το σχετικό έντυπο (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή-ΑΔΥΜ) για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις,
ώστε να μπορεί να συμμετέχει το παιδί τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Γυμναστικής).

Για τις ιατρικές εξετάσεις δείτε εδώ.

Για την εγγραφή δε χρειάζεται κανένα έγγραφο, π.χ. πιστοποιητικό κτλ.

 

Από τη Διεύθυνση