Δραματοποίηση από τις μαθήτριες
Ματίνα Τζιρά και Λίλα Ποθητού
του διηγήματος του Άντον Τσέχοφ
"Ένας Αριθμός"