Στο 5μελές μαθητικό συμβούλιο του Γ3 εκλέχτηκαν οι εξής:

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Δημήτρης
Γραμματέας: Τσιβλέρη Ευαγγελία
Ταμίας: Παζαρλόγλου Βάσω
Μέλη: Περδίκης Μάρκος, Τερζάκης Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη: Σουλιανάκου Παύλος, Περσόπουλος Αιμίλιος, Ρήγας Γιάννης