Στο 5μελές μαθητικό συμβούλιο του Β2 εκλέχτηκαν οι εξής:

Πρόεδρος: Μπίτσιος Μπόζος Παναγιώτης
Γραμματέας: Ντούφα Ξανθή
Ταμίας: Μύσταξ Ιωάννα
Μέλη: Παπαγγέλου Μαρία, Πάσο Μιγκένα

Αναπληρωματικά μέλη: Ιορδανίδου Μαρία, Ιωαννίδου Σεβαστή, Μπεζάνι Ηλίας