"Συννεφόλεξα" με την ακροστιχίδα της λέξης ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ  από το Α2, με αφορμή

το απόσπασμα «Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς» της Μαρούλας Κλιάφα και την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, στις 21 Μαρτίου.