Οι μαθητές του Α3 στο μάθημα της ιστορίας ζωγράφισαν τους δικούς τους μελανόμορφους και ερυθρόμορφους αμφορείς.