Εργασία του Κωνσταντίνου Κύρου για το μάθημα της Λογοτεχνίας στο κείμενο της Ζωρζ Σαρή "Νινέτ"