Οι μαθητές του Α3 εμπνέονται από την Οδύσσεια και ζωγραφίζουν

ody01

ody02

ody03

ody04