Εργασίες των μαθητών του 3ου τμήματος της Β' τάξης στο μάθημα της Νεολληνικής Γλώσσας.

Οι μαθητές δημιούργησαν μικρά διαφημιστικά κείμενα για τη Θεσσαλονίκη στα

ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, αλβανικά.