Άλλο ένα σημείο υπεροχής του σχολείο είναι τα εργαστήρια πληροφορικής!

Ενώ τα περισσότερα σχολεία, ειδικά του κέντρου της πόλης μας, έχουν μετά βίας ένα μικρό εργαστήριο πληροφορικής, εμείς διαθέτουμε δύο. Το πρώτο με 15 υπολογιστές και το δεύτερο με 8.