Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου

 

Ώρες

Είσοδος Έξοδος
1η ώρα 08:15 09:00
2η ώρα 09:05 09:50
3η ώρα 10:00 10:45
4η ώρα 10:55 11:35
5η ώρα 11:45 12:25
6η ώρα 12:30 13:10
7η ώρα 13:15

13:55