ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

dikaioma

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του 3ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

Ωράριο λειτουργίας

Το σχολείο λειτουργεί από τις 08.15 ως τις 13.55.

Πρωινή προσέλευση στο σχολείο

Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται ως τις 08.15 στο χώρο του σχολείου, να συντάσσονται με ησυχία και τάξη για την πρωινή συγκέντρωση, να παρακολουθούν την προσευχή δείχνοντας τον ανάλογο σεβασμό και την απαραίτητη ανεκτικότητα στις θρησκευτικές προτιμήσεις των άλλων. Στόχος της πρωινής συγκέντρωσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι η ενημέρωση σχετικά με διάφορα ζητήματα που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα διάφοροι διαγωνισμοί, πιθανά προβλήματα, επιβραβεύσεις μαθητών.

Μετά το κτύπημα του κουδουνιού η εσωτερική καγκελόπορτα θα κλείνει και δε θα γίνεται δεκτός κανένας μαθητής ως την έναρξη της 2ης διδακτικής ώρας.

Οι μαθητές, εφόσον καθυστερήσουν την πρώτη ώρα, θα πρέπει να περάσουν από το γραφείο της Διεύθυνσης, προκειμένου να πάρουν άδεια εισόδου στην τάξη τους. Σημειώνεται ότι η απουσία της 1ης διδακτικής ώρας, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Η διεύθυνση του σχολείου αναλαμβάνει την ευθύνη της τηλεφωνικής ενημέρωσης του γονέα.

Καθυστερημένη προσέλευση στο σχολείο

Στην περίπτωση που μαθητής προσέλθει για διάφορους λόγους στις ενδιάμεσες ώρες, οφείλει να περάσει πρώτα από το γραφείο της διεύθυνσης, ώστε να εφοδιαστεί με τη σχετική άδεια εισόδου αλλά και να ενημερωθεί το σχολείο για τον λόγο της απουσίας.

Προσέλευση στην αίθουσα διδασκαλίας

Με το χτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές, όπως και οι καθηγητές τους, οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας. Δεν είναι λειτουργικό να καθυστερούμε ούτε και να προσέρχεται κάποιος μαθητής καθυστερημένος, γιατί διακόπτεται το μάθημα.

Στην περίπτωση καθυστέρησης ο διδάσκων καθηγητής οφείλει να παραπέμψει τους αργοπορημένους στη διεύθυνση του σχολείου. Σε περίπτωση καθυστέρησης του καθηγητή, το 5μελές συμβούλιο της τάξης ή ο απουσιολόγος οφείλουν να ενημερώσουν τη διεύθυνση του σχολείου.

Μετά το τέλος του ωραρίου δεν επιτρέπεται να παραμένει κανείς στο χώρο του σχολείου διότι παρακωλύεται το έργο των καθαριστριών.

Παραμονή στο σχολείο

Σύμφωνα με το νόμο οι μαθητές απαγορεύεται να απομακρυνθούν από το χώρο του σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Για το λόγο αυτό, αλλά και για λόγους ασφαλείας, κλειδώνεται η εξωτερική πόρτα.

Όταν δημιουργείται κενό λόγω απουσίας καθηγητή, εφόσον οι μαθητές δεν μπορούν να απασχοληθούν σε κάποια άλλη δραστηριότητα του σχολείου, οφείλουν να παραμένουν με ησυχία στο προαύλιο (ή στην αίθουσα σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών).

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα οι μαθητές με τον καθηγητή φροντίζουν να ανοίξουν τα παράθυρα για τον απαραίτητο αερισμό της αίθουσας και αποχωρούν από την αίθουσα. Η αίθουσα κλειδώνεται και οι μαθητές κατευθύνονται στην αυλή. Δεν παραμένει κανείς στους διαδρόμους εκτός από τους εφημερεύοντες καθηγητές.

Επειδή οι αίθουσες κλειδώνουν, γι' αυτό οι μαθητές θα πρέπει να παίρνουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα, π.χ. βιβλία της επόμενης ώρας, χρήματα, τρόφιμα.

Ειδικές περιπτώσεις απομάκρυνσης από το σχολείο

Αν κάποιος μαθητής πρέπει να απουσιάσει για ειδικούς λόγους (π.χ. επίσκεψη σε γιατρό) θα δοθεί άδεια εξόδου με την παρουσία του γονέα/κηδεμόνα ή, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του γονέα/κηδεμόνα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μετά την απομάκρυνση από το σχολείο, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να δικαιολογήσει τις απουσίες προσκομίζοντας σχετικό δικαιολογητικό.

Σχολικές δραστηριότητες εκτός του σχολείου

Οι σχολικοί περίπατοι, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδρομές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και πολιτιστικά κέντρα και οι διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, αλλά μακριά από τον χώρο του, αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επομένως η συμμετοχή των μαθητών σε αυτά είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, για τη συμμετοχή τους (εκτός των σχολικών περιπάτων) είναι απαραίτητη η άδεια του γονέα, η οποία δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, που χορηγείται κάθε φορά στους μαθητές.

Εφόσον η δήλωση αυτή είναι αρνητική, ο μαθητής είναι υποχρεωμένος την ημέρα της εκδήλωσης να παραμείνει στο σχολείο. Σε περίπτωση απουσίας του καταχωρούνται απουσίες ισάριθμες με τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ίδιας ημέρας.

Η συμμετοχή των μαθητών στον εκκλησιασμό είναι προαιρετική. Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εκκλησία είναι υποχρεωμένος την ώρα του εκκλησιασμού να παραμείνει στο σχολείο.

Φοίτηση - Δικαιολόγηση απουσιών

Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν καθημερινά και ανελλιπώς τα μαθήματα. Επειδή όμως υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να ασθενήσουν, γι' αυτό ο νόμος προβλέπει τη δικαιολόγηση των απουσιών. Ακόμη, ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και κατ' επέκταση στη δικαιολόγηση των απουσιών, φρόντισε ώστε να καθοριστούν αφενός κάποια όρια στον αριθμό των απουσιών και αφετέρου κάποιες διαδικασίες στη δικαιολόγησή τους.

Έτσι, για τη φοίτηση των μαθητών ισχύουν τα εξής :

  • Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 114. Οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 64.
  • Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.
  • Η δικαιολόγηση γίνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή σε ειδικό έντυπο που υπάρχει στο σχολείο.
  • Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει ο ίδιος μέχρι 2 συνεχόμενες ημέρες απουσίας.
  • Για περισσότερες από 2 συνεχόμενες ημέρες χρειάζεται βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού.
  • Η δικαιολόγηση πρέπει να γίνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.
  • Μαθήτρια / μαθητής που ξεπερνά το όριο των 64 αδικαιολόγητων απουσιών, απορρίπτεται και οφείλει να επαναλάβει την τάξη.

Επισημαίνεται ότι το όριο των 64 αδικαιολόγητων απουσιών της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως δικαίωμα του μαθητή.

Θέματα συμπεριφοράς

Μέσα στο σχολικό περιβάλλον οι καθηγητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στους μαθητές? οι μαθητές με τη σειρά τους οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους, να έχουν ευγενική συμπεριφορά, να μη διαπληκτίζονται μεταξύ τους και να μη χειροδικούν.

Ακόμη πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματά τους με σοβαρότητα και επιμέλεια και να φροντίζουν για τη διατήρηση της ησυχίας στην τάξη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται παιδαγωγικό και ποιοτικό κλίμα.

Όλοι θα πρέπει να έχουν ευπρεπή και ανεπιτήδευτη εμφάνιση, που να ταιριάζει στην ηλικία τους και το σχολικό περιβάλλον, χωρίς να προκαλούν.

Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές οφείλουν να φορούν την αθλητική τους φόρμα, έτσι όπως την ορίζει ο καθηγητής φυσικής αγωγής.

Επιπλέον, όλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους, κυρίως στις βρύσες και τις τουαλέτες.

Δεν είναι σωστό για λόγους υγιεινής να καταναλώνονται τροφές και ποτά μέσα στην αίθουσα.

Οι μαθητές πρέπει να προστατεύουν τους εαυτούς τους από κάθε κίνδυνο? να μην ανεβαίνουν στα παράθυρα του σχολείου και στα κάγκελα του κλιμακοστασίου και να μην έχουν μαζί τους αντικείμενα άσχετα με το σχολείο και τα μαθήματά τους.

Οφείλουν να διατηρούν καθαρό το σχολικό χώρο, να μην πετούν σκουπίδια και να μη λερώνουν τους τοίχους. Η αναγραφή συνθημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους του σχολείου δημιουργεί ένα περιβάλλον αντιαισθητικό, που προσβάλλει όλους. Είναι χρέος όλων μας να μην καταστρέφεται η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (πόρτες, παράθυρα, πίνακες, κουρτίνες, θρανία, καρέκλες κ.λ.π.) και κυρίως να διατηρούνται καθαρά τα θρανία και οι καρέκλες με προσωπική μας ευθύνη. Άλλωστε, θα πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου ότι η δημόσια περιουσία είναι περιουσία που αγοράστηκε με τα χρήματα καθενός από μας, με άλλα λόγια η δημόσια περιουσία είναι δικιά μας περιουσία.

Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον δράστη ή σε περίπτωση αμφιβολιών από το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο.

Ο ρόλος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου είναι καθοριστικός στη επικοινωνία συλλόγου καθηγητών και μαθητών. Ειδικότερα το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων που προάγουν τη δημιουργικότητα και εθίζουν στο πνεύμα της συνεργασίας, π.χ. γιορτές, τιμητικές εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις που αφορούν την πόλη ή κοινωνικά της προβλήματα, ημέρες-αφιερώματα.

Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο. Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Επειδή η χρήση των κινητών στο σχολείο έχει ξεπεράσει κάθε όριο, και επειδή πολύ συχνά γινόμαστε μάρτυρες κακόπιστης χρήσης των κινητών (π.χ. φωτογράφιση ή βιντεογράφηση μαθητών χωρίς την άδειά τους) γι' αυτό το σχολείο σε περίπτωση που μαθήτρια/μαθητής χρησιμοποιεί το κινητό, θα το κατακρατά ως το τέλος της ημέρας. Σε περίπτωση που ο ίδιος μαθητής εντοπιστεί εκ νέου να το χρησιμοποιεί, τότε το κινητό θα κατακρατείται και παραδίδεται στο γονέα του μαθητή.

Απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου κατ' εφαρμογή της σχετικής υγειονομικής διάταξης.

Αντιμετώπιση των ζητημάτων συμπεριφοράς

Στόχος του σχολείου είναι η ειρηνική συνύπαρξη όλων, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον. Ας έχουμε ως αρχή να μην κάνουμε στους άλλους αυτά που δε θέλουμε να μας κάνουν.

Από την άλλη, στόχος του σχολείου δεν είναι να τιμωρεί. Όμως, είναι αναγκαίο το σχολείο να διαφυλάξει τους πολλούς από την αντικανονική συμπεριφορά των λίγων. Γι' αυτό σε περιπτώσεις συμπεριφοράς εκτός των ορίων, αφού εξαντληθούν όλα τα μέσα επικοινωνίας με το μαθητή ή τους γονείς τους, τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλοντας τις ανάλογες ποινές.

Όλες οι ποινές καταχωρούνται στο βιβλίο ποινών του σχολείου, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ο σύλλογος των καθηγητών υποχρεώνεται από το νόμο να καθορίζει τη συνολική διαγωγή των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραπτωμάτων.

Η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των παραπτωμάτων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

Επικοινωνία γονέα-σχολείου

Για την άμεση επικοινωνία με τους κηδεμόνες, θα πρέπει το σχολείο να διαθέτει τα πλήρη στοιχεία των μαθητών του. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο ατομικό δελτίο του μαθητή, το οποίο και συμπληρώνεται κατά την εγγραφή του στη νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με πρόσφατα πιστοποιητικά γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης, που καταθέτουν οι γονείς, έτσι ώστε να αποφεύγονται λάθη στην καταχώριση των στοιχείων των παιδιών τους στα ατομικά δελτία και στους απολυτήριους τίτλους τους.

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο και τους καθηγητές καθημερινά, κατά τις ώρες λειτουργίας του, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί. Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε πρόβλημα θα πρέπει να ενημερώνεται ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος του μαθητή.

Οι καθηγητές του σχολείου δέχονται τους γονείς σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, για τις οποίες υπάρχει σχετική ανακοίνωση.

Τηλέφωνο ? τηλεομοιοτυπία (fax): 2310 207353

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ιστοχώρος: http://3gym-thess.thess.sch.gr

 

Κατεβάστε τον κανονισμό