ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Η συμμετοχή των γονέων στη λειτουργία του σχολείου είναι θεσμικά κατοχυρωμένη με το άρθρο 53 του Ν. 1566/1985. Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων συμμετέχει στο σχολικό συμβούλιο και στη σχολική επιτροπή του σχολείου. Η συμμετοχή αυτή εκφράζεται μέσω του νόμιμα συσταθέντος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στον οποίο έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου οι γονείς όλων των μαθητών του σχολείου.

Δυστυχώς, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας έπαψε να υπάρχει, επειδή στις προηγούμενες εκλογές για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου δεν προσήλθε ο απαραίτητος αριθμός γονέων. 

Η στάση αυτή των γονέων ερμηνεύεται είτε ως αδιαφορία για τα ίδια τους τα παιδιά είτε εξαιτίας της άγνοιας για το τι πραγματικά προσφέρει στο σχολείο ο σύλλογος γονέων.

Ας δούμε, λοιπόν, γιατί είναι απαραίτητος ο σύλλογος:

α) Πρώτα απ' όλα στόχος του σχολείου είναι να μάθουν οι μαθητές "γράμματα". Στην εκπαιδευτική διαδικασία εμπλέκονται εκτός από τους μαθητές οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Μόνο όταν συνυπάρχουν και οι τρεις φορείς, επικοινωνούν και ανταλλάσσουν γνώμες μπορεί να επιτευχθεί στο μεγαλύτερο βαθμό ο στόχος του σχολείου.

β) Είναι φυσιολογικότατο ένας γονιός να έχει κάποια παράπονα από τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Σ' αυτήν την περίπτωση ο σύλλογος γονέων είναι ο αποδέκτης των παραπόνων των γονέων τα οποία τα μεταβιβάζει στο εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να βρεθεί από κοινού η καλύτερη δυνατή λύση.

γ) Κατά καιρούς προκύπτουν διάφορα προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει η διεύθυνση του σχολείου, εξαιτίας της νομοθεσίας. Εδώ όμως έρχεται ο σύλλογος γονέων, ο οποίος μπορεί να παρέμβει στους διάφορους φορείς (δήμος, διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιφέρεια) διεκδικώντας τη λύση των προβλημάτων. Αυτή η δυνατότητα του συλλόγου γονέων είναι ίσως η πιο σημαντική. Πρόσφατα με τις διεκδικήσεις του συλλόγου πάρθηκαν αποφάσεις που βελτίωσαν τη λειτουργία του σχολείου μας.

δ) Η αδιαφορία των γονέων για το σχολείο, σε πολλές περιπτώσεις, μεταβιβάζεται στα ίδια τους τα παιδιά, απαξιώνοντας το σχολείο, τη λειτουργία του και στο τέλος τον ίδιο το σκοπό του σχολείου.Έτσι, οι μαθητές αντί να νιώσουν το σχολείο ως προέκταση του σπιτιού τους, το θεωρούν ως χώρο εχθρικό. Είναι προφανές ότι μια τέτοια στάση γονιών και μαθητών μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει.

ε) Ο σύλλογος, με τις διάφορες δράσεις του, μπορεί να ενισχύσει οικονομικά το σχολείο, βελτιώνοντας την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, αποδέκτης της οποίας είναι οι μαθητές. Ή ακόμη μπορεί να ενισχύσει διάφορες εξωσχολικές πολιτιστικές δραστηριότητες. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου είναι ανά πάσα στιγμή ελέγξιμη από οποιονδήποτε γονιό.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Γι' αυτό καλούμε τους γονείς να είναι σε ετοιμότητα και να ανταποκριθούν όλοι, και οι μπαμπάδες και οι μαμάδες, στο κάλεσμα για τη δημιουργία του συλλόγου.

Εμείς οι καθηγητές του σχολείου σας έχουμε ανάγκη. Σταθείτε δίπλα μας για να σταθούμε όλοι δίπλα στα παιδιά σας.

Το κανάλι μας

youtube