Η 21η Μαρτίου είναι η πρώτη ημέρα της Άνοιξης.
Ας την απολαύσουμε ακούγοντας την "Άνοιξη" από τις "Τέσσερις Εποχές" του Βιβάλντι
και βλέποντας κάποιους πίνακες
μεγάλων ζωγράφων σχετικούς με το θέμα.