Στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να επισκεφτείτε τα παρακάτω μουσεία:

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Λευκός Πύργος

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης

Μουσείο Κινηματογράφου

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Μακεδονική Φωνοθήκη Φωνομουσείο

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Τελόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Πινακοθήκη

Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα

Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Μουσείο Ολυμπιακό

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Μουσείο Ύδρευσης