Στη συνέχεια θα βρείτε δεσμούς προς το youtube με θέμα την κατασκευή ρομποτικού οχήματος. Καλό είναι να τα δείτε, ειδικά όσοι μαθητές/τριες συμμετέχουν στο πρόγραμμα ρομποτικής.

https://www.youtube.com/watch?v=t7k9D1jDEtk

https://www.youtube.com/watch?v=1n_KjpMfVT0

https://www.youtube.com/watch?v=xTILIkExKZo

https://www.youtube.com/watch?v=DD8sYXKe268

https://www.youtube.com/watch?v=OTnw3t5M3XE

https://www.youtube.com/watch?v=Uf9Gs7sSlQs

https://www.youtube.com/watch?v=9ETsbyjzD98


Υπεύθυνη: κ. Αμανατιάδου