Μικρή ιστορική ανακεφαλαίωση για το Μυκηναϊκό Πολιτισμό.


Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά την ύστερη Εποχή του ανάμεσα στα και τα π.Χ.) ήταν ο πρώτος μεγάλος ελληνικός πολιτισμός. Την ονομασία του επινόησαν οι αρχαιολόγοι από το σημαντικότερο κέντρο της εποχής, τις . Την αρχή του μυκηναϊκού πολιτισμού σημαδεύουν οι πλούσιοι βασιλικοί που ανέσκαψε στην ακρόπολη των Μυκηνών ο . Οι Μυκηναίοι ήρθαν σε επαφή με τη μινωική Κρήτη από τον αι. π.Χ. Το περίπου καταλαμβάνουν την Κρήτη και κυριαρχούν σχεδόν σ' όλη τη Μεσόγειο. Τα πρώτα ανάκτορα φαίνεται πως κτίζονται γύρω στο π.Χ., σε διάφορες περιοχές, όπως: , , , και αλλού. Αφού έχουμε ανάκτορα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μυκηναϊκή Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε επικράτειες. Τα ανάκτορα, χτίζονταν συνήθως στην λόφων. Περίπου το π.Χ., τα ανάκτορα καταστρέφονται ή παρακμάζουν. Μαζί με τα ανάκτορα παρακμάζει και ο μυκηναϊκός πολιτισμός.